Společnost Muhara vznikla v prosinci roku 2008 jen z takového malého nápadu dvou lidí z nynějšího muhara teamu.
Nápad se rychle začal rozvíjet a zatím snad směřuje dobrým směrem.